Afgeronde rechthoek:  

Tekstvak: De klant centraal 
Afgeronde rechthoek:                                                            

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: De actuaris wordt tegenwoordig geacht een grote bijdrage te leveren aan risico management. Berekeningen voor het vaststellen van het economisch kapitaal en alle ontwikkelingen voor Solvency II vormen een aanleiding tot het opzetten van interne modellen. Wij ondersteunen verzekeraars bij het bouwen of beoordelen van deze  modellen. Aangezien de modellen complex en soms moeilijk te interpreteren zijn is een zogenaamd boerenverstand onmisbaar.
Ons doel is de resultaten zo helder mogelijk te krijgen om zinvolle management informatie te kunnen aanbieden.
Het inrichten van controles en beschrijven van processen ten behoeve van de audit trails maken ook onderdeel uit van risico management. Wij zijn van mening dat dit op een effectieve manier kan zonder dat de echte werkzaamheden hier hinder van ondervinden. De controles moeten een bijdrage leveren aan het proces en niet alleen als noodzakelijk voor een auditor worden ervaren. Zonder dit uitgangspunt vormen controles een belemmering voor de creativiteit en flexibiliteit van de afdeling.