Afgeronde rechthoek:  

Tekstvak: De klant centraal 
Afgeronde rechthoek:                                                            

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Van der Tweel ActuariŽle Consultancy B.V. heeft een ruime ervaring op het gebied van productontwikkeling met name op het vlak van alle typen universal life verzekeringen, traditionele verzekeringen en kredietverzekeringen (waaronder arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en critical illness).
Bij het ontwikkelen van een product zullen we actief meedenken met alle betrokken partijen en ons niet alleen beperken tot de pricing. Het opzetten en uitvoeren van winstgevendheid analyses (profit test) en een business plan maken ook altijd onderdeel uit bij het ontwikkelen van producten. 
We zoeken altijd naar de kortste weg naar het resultaat. Hierbij worden de benodigde ICT inspanningen, effecten van de marktomstandigheden en de behoefte van de eindconsument nadrukkelijk meegenomen. We sturen aan op een zo eenvoudig mogelijk en helder product en zullen kritisch naar de productkenmerken kijken. We adviseren daarbij ook op het rationaliseren van producten. Alleen correct prijzen van een ingewikkeld product heeft weinig zin wanneer je kunt inschatten dat het product niet goed zal verkopen.
Indien de klant wenst, maken we ook excel applicaties ten behoeve van het testen of opleveren van premietabellen.